14.10.2017: 5 th Allergy Congress Ghent

Download de uitnodiging

Welkom

COVID-19

De praktijk blijft open mits het nemen van voorzorgsmaatregelen. Zo worden de afspraken maximaal gespreid om contact met anderen te vermijden. Probeer zo goed als mogelijk op het afgesproken uur op uw afspraak te zijn. Zo er toch nog mensen in de praktijk aanwezig zijn, meld u aan door 2x aan te bellen en wacht even in uw wagen. De dokter neemt zelf ook de nodige barrièremaatregelen.

Gelieve een mond-neus-masker te dragen en de handen te ontsmetten bij aankomst en bij vertrek met de ter beschikking gestelde ontsmettingsalcohol.

Keep it safe!

Allergiecentrum Marijke De Lange

Allergie komt sinds de jaren 70 frequenter en frequenter voor. Aan de oorzaak liggen zowel erfelijke als omgevingsfactoren.

Vooral voedingsallergie, zowel bij kinderen als volwassenen, is vandaag vaker voorkomend. Ook het aantal ernstige reacties op voeding zoals anafylaxie, neemt toe. Voedingsallergie is vaak de eerste uiting van allergie bij de zuigeling met symptomen als huilen, braken, diarree maar ook hardnekkige opstopping, buikpijn, misselijkheid, eczeem, netelroos, angio-oedeem (zwelling in het gelaat, lippen of bovenste deel van de luchtwegen) of zelfs anafylaxie. Op iets oudere leeftijd kan voedingsallergie plaats ruimen voor astma en op nog latere leeftijd voor hooikoorts. Voedingsallergie kan ook ontstaan na de zuigelingenleeftijd en is dan vaak vergezeld van ernstiger veralgemeende symptomen.

Allergische klachten van de bovenste (hooikoorts of rhinoconjunctivitis) of onderste luchtwegen (astma) worden meestal veroorzaakt door allergenen die zich in de ingeademde lucht bevinden (pollen, honden- en kattenvacht, huisstofmijt, ... ) maar ze kunnen in bepaalde gevallen ook door voeding veroorzaakt worden.

Volgens de richtlijnen van de EAACI (European Academy of Allergy and Clinical Immunology) wordt de oorzaak van allergische klachten het best aangetoond door middel van huidtesten en dit kan vanaf zeer jonge leeftijd: er bestaat namelijk geen leeftijdsondergrens voor het uitvoeren van allergietesten op de huid. Huidtesten zijn dan ook zeer betrouwbaar om allergie bij zeer jonge kinderen op te sporen. Ze worden als volgt uitgevoerd: er wordt een druppeltje van het extract (gemaakt uit de stoffen waarvoor men mogelijks allergisch is zoals bijvoorbeeld huisstofmijt, hond, voeding, ... ) op de huid van de voorarm of op de rug bij zuigelingen aangebracht, nadien wordt er doorheen die druppel een klein gaatje gemaakt tot in de opperhuid zodat het extract contact heeft met de immuuncellen in de huid.
Na 20 minuten wordt de test afgelezen. Nadien wordt men er niets meer van gewaar.
Anti-histaminica of anti-allergische middelen moeten gedurende 5 dagen voor het uitvoeren van deze test stopgezet worden!

In de praktijk gebeurt ook longfunctie-onderzoek; dit onderzoek is mogelijk vanaf de leeftijd van 4 à 5 jaar dankzij een programma op kindermaat.

Dr. De Lange doet ook onderzoek naar kruisallergieën.

Een oorzakelijke behandeling van allergie is desensibilisatie of immunotherapie: deze behandelingsvorm is meer dan 100 jaar oud. Dr. De Lange doet voornamelijk sublinguale immunotherapie: daarbij wordt volgens een vast schema en in opklimmende doses een kleine hoeveelheid van het allergeen dat klachten veroorzaakt onder de tong aangebracht, waar het allergeen onmiddellijk wordt opgenomen en het immuunsystheem aan het werk zet om tolerantie of het verdagen van het allergeen te bekomen. Daarbij wordt gesteund op internationale richtlijnen en ervaringen. Het voordeel van deze behandelingsvorm is dat ze zeer efficiënt is en dat er geen risico aan verbonden is, dit in tegenstelling tot de inspuitbare vorm. De eerste dosis wordt in de praktijk onder dokterstoezicht genomen; daarna kan de behandeling veilig thuis verder gezet worden.