14.10.2017: 5 th Allergy Congress Ghent

Download de uitnodiging

Welkom

Coronavirus

Er zijn telefonische raadplegingen mogelijk. Het RIZIV voorziet daar zelfs een RIZIVcode voor; de prijs bedraagt 20 € en is volledig terugbetaald.

De dokter neemt haar voorzorgen voor het geval zou blijken dat u toch beter naar de praktijk komt voor verder onderzoek: de diverse oppervlakken, deurklinken,… worden regelmatig ontsmet. Voorts draagt de dokter een ffp2-masker en handschoenen die regelmatig gewisseld worden. Er wordt gevraagd om zoveel mogelijk de afstand van minstens 1,5 m te respecteren. De dokter zorgt ervoor dat u geen patiënten kruist, dat u de enige patiënt bent die aanwezig is in de praktijk. Kom liefst alleen of laat u door maximum 1 persoon vergezellen.

Als u koorts, spierpijn, neusloop, ernstige vermoeidheid, maag-darmklachten, kortademigheid of keelpijn hebt of hoest, gelieve u dan te begeven naar de huisartsentriagepost waar van dichtbij kan gekeken worden op er kans is dat u besmet bent met Covid19.

Keep it safe!

Allergiecentrum Marijke De Lange

Allergie komt sinds de jaren 70 frequenter en frequenter voor. Aan de oorzaak liggen zowel erfelijke als omgevingsfactoren.

Vooral voedingsallergie, zowel bij kinderen als volwassenen, is vandaag vaker voorkomend. Ook het aantal ernstige reacties op voeding zoals anafylaxie, neemt toe. Voedingsallergie is vaak de eerste uiting van allergie bij de zuigeling met symptomen als huilen, braken, diarree maar ook hardnekkige opstopping, buikpijn, misselijkheid, eczeem, netelroos, angio-oedeem (zwelling in het gelaat, lippen of bovenste deel van de luchtwegen) of zelfs anafylaxie. Op iets oudere leeftijd kan voedingsallergie plaats ruimen voor astma en op nog latere leeftijd voor hooikoorts. Voedingsallergie kan ook ontstaan na de zuigelingenleeftijd en is dan vaak vergezeld van ernstiger veralgemeende symptomen.

Allergische klachten van de bovenste (hooikoorts of rhinoconjunctivitis) of onderste luchtwegen (astma) worden meestal veroorzaakt door allergenen die zich in de ingeademde lucht bevinden (pollen, honden- en kattenvacht, huisstofmijt, ... ) maar ze kunnen in bepaalde gevallen ook door voeding veroorzaakt worden.

Volgens de richtlijnen van de EAACI (European Academy of Allergy and Clinical Immunology) wordt de oorzaak van allergische klachten het best aangetoond door middel van huidtesten en dit kan vanaf zeer jonge leeftijd: er bestaat namelijk geen leeftijdsondergrens voor het uitvoeren van allergietesten op de huid. Huidtesten zijn dan ook zeer betrouwbaar om allergie bij zeer jonge kinderen op te sporen. Ze worden als volgt uitgevoerd: er wordt een druppeltje van het extract (gemaakt uit de stoffen waarvoor men mogelijks allergisch is zoals bijvoorbeeld huisstofmijt, hond, voeding, ... ) op de huid van de voorarm of op de rug bij zuigelingen aangebracht, nadien wordt er doorheen die druppel een klein gaatje gemaakt tot in de opperhuid zodat het extract contact heeft met de immuuncellen in de huid.
Na 20 minuten wordt de test afgelezen. Nadien wordt men er niets meer van gewaar.
Anti-histaminica of anti-allergische middelen moeten gedurende 5 dagen voor het uitvoeren van deze test stopgezet worden!

In de praktijk gebeurt ook longfunctie-onderzoek; dit onderzoek is mogelijk vanaf de leeftijd van 4 à 5 jaar dankzij een programma op kindermaat.

Dr. De Lange doet ook onderzoek naar kruisallergieën.

Een oorzakelijke behandeling van allergie is desensibilisatie of immunotherapie: deze behandelingsvorm is meer dan 100 jaar oud. Dr. De Lange doet voornamelijk sublinguale immunotherapie: daarbij wordt volgens een vast schema en in opklimmende doses een kleine hoeveelheid van het allergeen dat klachten veroorzaakt onder de tong aangebracht, waar het allergeen onmiddellijk wordt opgenomen en het immuunsystheem aan het werk zet om tolerantie of het verdagen van het allergeen te bekomen. Daarbij wordt gesteund op internationale richtlijnen en ervaringen. Het voordeel van deze behandelingsvorm is dat ze zeer efficiënt is en dat er geen risico aan verbonden is, dit in tegenstelling tot de inspuitbare vorm. De eerste dosis wordt in de praktijk onder dokterstoezicht genomen; daarna kan de behandeling veilig thuis verder gezet worden.